Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngKinh tế xanh
Chính sách đầu tư xanh để hỗ trợ tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm của Đức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và một số bài học rút ra
(05/08/2017)

Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét các kinh nghiệm của Đức về xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư xanh nhằm hỗ trợ sự phát triển xanh và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Báo cáo nghiên cứu sẽ tập trung vào các vấn đề chính, bao gồm: trình bày định nghĩa và các thành phần của đầu tư xanh; Xem xét chính sách đầu tư của Đức trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là chương trình Feed-in-tariffs.


Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: VNEP, 2017
Related news Send email Print [Back]
 
Phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua bộ chỉ số tăng trưởng xanh của doanh nghiệp sản xuất (GEI) (08/24/2017)
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (02/17/2017)
6 giải pháp cấp bách nâng chất lượng môi trường, đẩy lùi ô nhiễm (08/9) (09/08/2016)
Năng lượng tái tạo và chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam (07/23/2015)
Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam (05/09/2014)
Kế hoạch hành động quốc gia về "Tăng trưởng xanh": Không đổi môi trường lấy kinh tế (04/28/2014)
Sản xuất sạch hơn để nâng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (04/26/2014)
Tăng trưởng xanh: Mục tiêu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa (04/23/2014)
Để có tăng trưởng xanh (03/24/2014)
Tăng trưởng xanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (03/19/2014)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications