Đăng ký   |    English
Tin mới
Những kết quả nổi bật về điều hành tỉ giá giai đoạn 2011-2015 (23/11)

Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và suy thoái kinh tế sau đó đã gây tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế trong nước với biểu hiện rõ nét là dòng vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh, gây áp lực lạm phát và tỉ giá.

Tái cơ cấu ngân hàng: Minh bạch để rộng đường dư luận (23/11)
Phát triển khu công nghiệp bền vững: Những vấn đề đặt ra (23/11)
Khơi thông vốn phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam (23/11)
Chứng khoán - Dấu ấn nổi bật về nền kinh tế thị trường của Việt Nam (23/11)
Nhiều bài học giá trị trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp (23/11)
Điểm nóng
Ba đột phá trong chiến lược phát triển
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta
Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014
Tái cấu trúc nền kinh tế
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế
Kinh tế xanh
Năng lượng tái tạo và chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam
Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam
Kế hoạch hành động quốc gia về "Tăng trưởng xanh": Không đổi môi trường lấy kinh tế
Phát triển bền vững
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014
Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện
Khả năng phục hồi kinh tế - Cơ hội và thách thức
Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
Mô hình quản trị cụm liên kết ngành và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Do định chế Cụm liên kết ngành mới xuất hiện ở Việt Nam, cơ chế chính sách và quy chế hoạt động cũng đang trong quá trình xây dựng. Những vấn đề đặt ra hiện nay là Cụm liên kết ngành sẽ vận hành như thế nào? Cơ chế quản trị của nó là gì? Sự tham gia của các doanh nghiệp và nhà nước theo hình thức nào? V.v... những câu hỏi này đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc để hỗ trợ thí điểm thực hiện Cụm liên kết ngành trong thời gian tới.

Phân cấp và hiệu quả đầu tư khu công nghiệp tại Việt Nam
Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn và định hướng cho Việt Nam
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế
Một số quan điểm và định hướng về giải pháp tạo việc làm và sử dụng lao động nông thôn trong điều kiện suy giảm kinh tế hiện nay
Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ
Kinh nghiệm Hàn Quốc trong duy trì ổn định tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - tiền tệ

Bài viết này chủ yếu nhằm đánh giá khái lược tình hình ổn định tài chính của Hàn Quốc trong thời gian qua dưới tác động của khủng hoảng tài chính châu Á (1997-1998) và khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008 đến nay). Bên cạnh đó, với chừng mực ít hơn, bài viết cũng phân tích tác động của việc quốc tế hóa các đồng tiền quốc tế và đồng NDT hiện nay. Phần cuối bài viết, tác giả tổng kết và rút ra một số bài học cho các nước, trong đó có Việt Nam trong chống đỡ khủng hoảng và các tác động tiêu cực của quá trình quốc tế hóa các đồng tiền quốc tế lên ổn định tài chính/an ninh tài chính nước nhà.

Trung Quốc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và vấn đề chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam
Giám sát an toàn tài chính-tiền tệ: Nhiệm vụ kép của thể chế
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
Điều hành chính sách tiền tệ: Những vấn đề đặt ra
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm vừa qua

Thực tế đang đặt ra nhiều thách thức về tính bền vững của phát triển toàn ngành nông nghiệp như: tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu vẫn dựa vào tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên thâm dụng các yếu tố đầu vào như lao động, vốn, vật tư và nguồn lực tự nhiên…. Những vấn đề đặt ra đã đưa tới sự cần thiết phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mới, chú trọng tính hiệu quả, tính bền vững, từ bỏ cách phát triển theo chiều rộng, chi phí cao, kém hiệu quả và không bền vững.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh mới
Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới
Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp
Phát triển các loại thị trường
Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý đất đai là một trong những trọng tâm đổi mới và phát triển, do vậy, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp sao cho quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên vô giá này.

Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam
Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trong nước
Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước
Hội nhập kinh tế quốc tế
Tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm hội nhập và những thách thức đối với Việt Nam

Chuyên đề này nhằm đánh giá quá trình hội nhập ASEAN và hình thành AEC, kinh nghiệm hội nhập của Việt Nam, những thách thức Việt Nam phải đối mặt khi tham gia AEC và một số hàm ý chính sách. Trong đó tập trung làm rõ một số kết quả các quốc gia ASEAN đã đạt được trong quá trình thực hiện Tầm nhìn 2020. Nêu ra một số nhận định về thực trạng và những thách thức các nước ASEAN phải đối mặt. Đồng thời trình bày quá trình hội nhập ASEAN và thực hiện AEC của Việt Nam, đi kèm là một số hàm ý chính sách.

Thực trạng sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc
Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam
Đánh giá về khả năng Trung Quốc trả đũa về kinh tế đối với Việt Nam
Tác động của Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) lợi ích chính trị và khuyến nghị chính sách
Các loại hình doanh nghiệp
Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới

Quản lý và giám sát là hai phạm trù khác nhau, nhưng chứa đựng trong nhau, đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau. Quản lý cần có giám sát; giám sát là một trong những nhiệm vụ của quản lý. Giám sát – tức là theo dõi, xem xét, đánh giá xem đối tượng quản lý có thực hiện đúng yêu cầu và đạt được mục tiêu do quản lý đặt ra không. Giám sát cung cấp thông tin phản hồi về đối tượng quản lý, sự tiến triển trong thực hiện mục tiêu quản lý, làm cơ sở cho hoạt động quản lý, để người quản lý ra quyết định hoặc điều chỉnh quyết định.


Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy
Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế
Cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bước đột phá từ những yêu cầu bức thiết

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách TTHC đối với sự phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, trong nhiều năm qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực này. Kết quả ban đầu cho thấy đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên, trước yêu cầu của phát triển, cải cách TTHC thuế cần tiếp tục được thực hiện triệt để hơn nữa…

Để đổi mới hiệu quả cơ chế quản lý hoạt động sự nghiệp công lập
Tăng cường hiệu quả áp dụng đánh giá tác động pháp luật (RIA) tại Việt Nam
Cải cách chế độ tiền lương
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan chính quyền và công chức, năng lực kinh doanh của doanh nhân
Kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế - xã hội của các nước
Kinh nghiệm của Israel về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nội tệ: Phản ứng của các thị trường tài chính
Bảy bài học từ người láng giềng
Chính sách tiền lương của một số nước và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Chính sách tỷ giá mới của Trung Quốc: Câu hỏi và lời giải cho Việt Nam
Số liệu thống kê
Tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2015
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2015
Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2015
Niên giám thống kê 2014
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2015
Văn bản pháp luật
Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT DOANH NGHIỆP
Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT ĐẦU TƯ
Báo cáo của chính phủ
Công bố toàn văn Hiệp định TPP
Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2015
Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2015
Tin nổi bật
AEC: Thành tựu to lớn của quá trình liên kết và hội nhập
Đến cuối năm 2015: Cả nước chỉ còn 4,5% hộ nghèo
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2016
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2015
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện