Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeChính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
(04/03/2012)

Tái cấu trúc ngân hàng là các biện pháp nhằm khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống ngân hàng, nhằm mục đích duy trì ổn định và hiệu quả chức năng trung gian tài chính của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là chức năng thanh toán và tín dụng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM.


MỤC LỤC

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

1.1.Tái cấu trúc ngân hàng là gì?

1.2. Các biện pháp tái cấu trúc ngân hàng

1.3. Vai trò của ngân hàng trung ương đối với quá trình tái cấu trúc ngân hàng

1.4. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và những biến động kinh tế vĩ mô

II. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

2.1. Kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng

2.1.1. Kinh nghiệm của Mỹ

2.1.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

2.1.3. Kinh nghiệm củaTrung Quốc

2.2. Những bài học rút ra cho Việt Nam

III. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

3.1. Thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

3.2. Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, quan điểm và giải pháp

3.2.1.Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và những khó khăn từ nền kinh tế

3.2.2. Quan điểm và những biện pháp thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Chính phủ Việt Nam từ năm 2011 đến nay

3.2.3. Một số kiến nghị đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hiện nay


Nguồn: VNEP, Tháng 4/2012Related news Send email Print [Back]
 
Lãi suất tiền đồng bật tăng trên thị trường liên ngân hàng (12/02/2016)
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN: “CÚ HÍCH” CHO DN PHÁT TRIỂN (11/15/2016)
HSBC: Thận trọng “chính sách nới lỏng điều kiện tín dụng hơn kỳ vọng” (06/13/2016)
Chính sách tiền tệ giai đoạn 2011- 2015: Hiệu quả và niềm tin (02/02/2016)
Kinh nghiệm Hàn Quốc trong duy trì ổn định tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - tiền tệ (03/02/2015)
Trung Quốc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và vấn đề chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam (09/04/2014)
Giám sát an toàn tài chính-tiền tệ: Nhiệm vụ kép của thể chế (04/15/2014)
Điều hành chính sách tiền tệ: Những vấn đề đặt ra (03/31/2014)
Bàn về việc áp dụng khung khổ chính sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu (02/20/2014)
Điều hành kinh tế vĩ mô: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (21/01) (01/21/2014)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications