Năm tài khóa là gì? Quy định pháp luật về năm tài chính 2024

Đối với mỗi một công ty, doanh nghiệp việc xác định năm tài khóa có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời gian để tổng kết chi phí và thu nhập để có thể so sánh giữa các giai đoạn với nhau để định hướng sự phát triển lâu dài cho công ty đó.

Vậy năm tài khóa là gì? Làm thế nào để xác định được năm tài chính? Những thắc mắc của các bạn sẽ được Vnep.org.vn giải đáp ngay bài viết dưới đây. 

Năm tài khóa là gì?

Tài khóa được biết đến là một chu kỳ có hiệu lực đối với báo cáo dự toán và quyết toán hằng năm dành cho ngân sách nhà nước. Đây cũng được xem là chuyện của mọi doanh nghiệp. 

Đây là mốc thời gian làm căn cứ để tính thuế hàng năm. Chính vì vậy, tùy thuộc vào quy định của từng nước hoặc là theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp mà tài khoá có thể trùng hoặc khác với năm dương lịch bình thường.

Năm tài khóa thường được dùng tương đương hay thay thế cho từ năm để quyết toán thuế hoặc năm tài chính. Trong hệ thống những văn bản pháp luật của Việt Nam thì thống nhất sử dụng thuật ngữ  là “năm tài chính”.

Vậy năm tài chính là gì? Đây chính là khoảng thời gian một năm mà mọi công ty và chính phủ dùng để lập báo cáo tài chính cũng như lập dự toán ngân sách. Năm tài chính được dùng phổ biến trong kế toán để lập báo cáo tài chính.

Năm tài khóa được dùng phổ biến trong kế toán để lập báo cáo tài chính
Năm tài khóa được dùng phổ biến trong kế toán để lập báo cáo tài chính

Quy định pháp luật về năm tài khóa?

Năm tài chính được biết đến là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (52 – 53 tuần) sử dụng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hay quốc gia. Năm tài chính còn được gọi với cái tên khác là Tài khóa. 

Tại Việt Nam, năm tài chính được gọi là năm ngân sách. Còn ở Mỹ được gọi là Năm thuế. 

Năm tài chính được hiểu một cách đơn giản là thời kỳ hạch toán, báo cáo của một doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Nhà nước quy định năm tài chính là năm dương lịch, được bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

Mỗi một doanh nghiệp sẽ lựa chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch hoặc  là doanh nghiệp có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được lựa chọn kỳ kế toán năm là 1 tháng tròn theo năm dương lịch.

Vậy nên năm tài chính sẽ được bắt đầu từ đầu ngày 1 tháng đầu quý này cho  đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng phải thông báo cho cơ quan tài chính biết.

Tại Việt Nam, năm tài chính được gọi là năm ngân sách
Tại Việt Nam, năm tài chính được gọi là năm ngân sách

Cách xác định năm tài khóa

Ngày bắt đầu năm tài chính từ ngày 1 tháng đầu của quý. Vậy nên Báo cáo tài chính theo năm của bạn dù bắt đầu từ ngày nào thì cũng cần có độ dài 1 tháng và đều đặn nhau qua những Báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy có thể nói, ngày bắt đầu của năm tài chính cho tất cả doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thường là theo năm dương lịch. Nó được bắt đầu từ ngày 1/1 – hết ngày 31/12 hàng năm.  

Sự khác nhau giữa năm tài khóa và năm dương lịch

Năm dương lịch bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12. Trong khi đó thì năm tài chính có thể có độ dài tương đương với năm dương lịch tuy nhiên cũng có thể kéo dài hơn. Thế nhưng nó cũng cần phải tuân thủ theo quy định của mỗi nước. 

Trước khi sản xuất kinh doanh được tiến hành thì bộ phận kế toán cần phải lập báo cáo tài chính, khai báo thuế để lãnh đạo công ty có thể biết được tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp. Cùng với đó là những khoản thuế cần phải đóng cho nhà nước.

Năm tài chính thường được doanh nghiệp ấn định lệch hơn so với năm dương lịch. Chính vì vậy, nếu thực hiện những hoạt động tính toán, thống kê tài chính thì bộ phận kế toán sẽ gặp rất n áp lực khác nhau.

Sự khác nhau giữa năm tài khóa với năm dương lịch
Sự khác nhau giữa năm tài khóa với năm dương lịch

Nên khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính?

Khoản, điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

Kỳ kế toán năm được tính là 12 tháng, bắt đầu tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động có thể được lựa chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch. Nó sẽ bắt đầu từ đầu ngày 1 tháng đầu quý này cho đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau.

Đơn vị kế toán có đặc thù có thể được lựa chọn kỳ kế toán theo năm dương lịch
Đơn vị kế toán có đặc thù có thể được lựa chọn kỳ kế toán theo năm dương lịch

Kết luận

Những thông tin mà Vnep.org.vn chia sẻ đã giúp các bạn hiểu năm tài khóa là gì? Có thể thấy, năm tài khóa nắm giữ vai trò quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu còn thắc mắc về lĩnh vực này nhé. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *