Đăng ký   |    English
Trang chủPhát triển các loại thị trường
Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam
(04/09/2014)

Những yếu kém trong giám sát tài chính là một nguyên nhân chính dẫn đến những bất ổn tài chính và khủng hoảng tài chính ở các nước thuộc mọi trình độ phát triển khác nhau trong hai thập niên gần đây.  Tại Việt Nam, trong thời gian tới, tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính là một lĩnh vực quan trọng quyết định thành bại của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà nước.


Mục lục

1.     Đặt vấn đề

2.Cơ sở lý luận cơ bản và khung khổ phân tích

3. Đánh giá thành tựu chính trong đổi mới hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian qua

3.1 Thành tựu phát triển TTTC

3.2 Thành tựu đổi mới hệ thống giám sát TTTC

4. Bất cập, yếu kém của hệ thống giám sát tài chính Việt Nam

4.1 Bất cập, yếu kém của hệ thống giám sát tài chính nói chung

4.2 Bất cập, yếu kém của giám sát từng thị trường cấu thành

4.2.1 Thị trường tín dụng ngân hàng

4.2.2 Thị trường chứng khoán

5. Một số định hướng tái cơ cấu hệ thống giám sát tài chính Việt Nam trong thời gian tới

 

Xem chi tiết

 

Tác giả: TS. Lê Xuân Sang

Nguồn: Tạp chí Quản lý Kinh tế SỐ 56(THÁNG 9+10/2013)

Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VÀ ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN, GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NHẰM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH (17/02/2017)
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (17/02/2017)
Khu vực phi chính thức - nhìn từ góc độ lao động (30/3) (30/03/2016)
Vì sao các “ông lớn” bán lẻ truyền thống “đua nhau” đóng cửa hàng? (20/01) (20/01/2016)
Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay (22/01/2015)
Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trong nước (20/06/2014)
Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra (27/12/2013)
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước (27/12/2013)
Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa (14/05/2010)
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp (08/06/2009)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện