Đăng ký   |    English
Trang chủPhát triển các loại thị trường
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VÀ ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN, GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NHẰM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH
(17/02/2017)

Cơ quan điều tiết đóng một vai trò quan trọng giúp Chính phủ quản lý, giám sát các ngành, lĩnh vực thiết yếu trong nền kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra và đảm bảo sự công bằng và quyền lợi đối với người tiêu dùng. 


Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam - VNEP.ORG.VN
Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (17/02/2017)
Khu vực phi chính thức - nhìn từ góc độ lao động (30/3) (30/03/2016)
Vì sao các “ông lớn” bán lẻ truyền thống “đua nhau” đóng cửa hàng? (20/01) (20/01/2016)
Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay (22/01/2015)
Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam (04/09/2014)
Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trong nước (20/06/2014)
Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra (27/12/2013)
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước (27/12/2013)
Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa (14/05/2010)
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp (08/06/2009)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện