Đăng ký   |    English
Trang chủPhát triển các loại thị trường
Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước
(27/12/2013)

Trước yêu cầu đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, việc hỗ trợ kinh tế và khích cầu tiêu dùng, làm thay đổi nhận thức, định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp trong nước, tạo đà và duy trì tốc độ tăng trưởng là những vấn đề hết sức quan trọng hiện nay.


Xem chi tiết


Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, CIEM
Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC VÀ ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN, GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NHẰM THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH (17/02/2017)
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (17/02/2017)
Khu vực phi chính thức - nhìn từ góc độ lao động (30/3) (30/03/2016)
Vì sao các “ông lớn” bán lẻ truyền thống “đua nhau” đóng cửa hàng? (20/01) (20/01/2016)
Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay (22/01/2015)
Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam (04/09/2014)
Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trong nước (20/06/2014)
Thực trạng về hàng Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam, cơ chế, chính sách đối với người tiêu dùng và những vấn đề đặt ra (27/12/2013)
Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa (14/05/2010)
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp (08/06/2009)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện