Đăng ký   |    'vi-vn'
HomePhát triển bền vững
Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện
(01/19/2015)

Bài viết này không đi sâu phân tích những kết quả cụ thể của công tác di dân, tái định cư của các công trình thủy điện cụ thể mà chỉ muốn đề cập đến một số nguyên nhân chính yếu đã tồn tại và được thực thi chưa hiệu quả của chúng đối với đới sống nhân dân các khu vực di dân và tái định cư, sự chưa hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội các vùng tái định cư nói chung. Từ đó rút ra những vấn đề và khuyến nghị nhằm đảm bảo an sinh xã hội đối với dân cư tại đây.
Nội dung


I. Thực trạng cuộc sống của người dân tại một số địa bàn tái định cư thủy điện: Trường hợp Sơn La

I.1. Ổn định chỗ ở

I.2. Sinh kế của người dân

I.3. Phương tiện vận chuyển, đi lại

II. Một số vấn đề rút ra đối với công tác tái định cư thủy điện

II.1. Chính sách chưa được thực hiện đồng đều

II.1. Chưa chủ động quỹ đất tái định cư

II.2 Cuộc sống nơi ở mới chưa hẳn tốt hơn nơi ở cũ

III. Một số đề xuất

III.1. Cơ chế giải trình minh bạch

III.2. Sinh kế lâu dài và văn hóa cho người dân vùng tái định cư phải được đặt lên hàng đầu trong mỗi dự án thủy điện

III.3. Lập kế hoạch di dân và tái định cư với tầm nhìn dài hạn

III.4. Nâng cao năng lực của các cấp có thẩm quyền

III.5. Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa người dân và chủ đầu tư

III.6. Xây dựng chính sách chung, thống nhất cho công tác di dân, tái định cư trong các công trình thủy điện

 

Xem chi tiết

Ngun: Trung tâm Thông tin - Tư liu, CIEM, 2014


Related news Send email Print [Back]
 
ĐBSCL trước những thách thức về phát triển bền vững (21/9) (09/21/2017)
Phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua bộ chỉ số tăng trưởng xanh của doanh nghiệp sản xuất (GEI) (08/24/2017)
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam (03/02/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (01/28/2015)
Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng (08/18/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2) (05/05/2014)
Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1) (03/13/2014)
Mở cửa tư duy để hưng thịnh nước nhà (03/06/2014)
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015: Một chặng đường, nhiều giải pháp (02/25/2014)
Bàn về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam (06/02) (02/06/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications