Đăng ký   |    English
Trang chủLiên hệ
Chuyện doanh nghiệp không cần Nhà nước can thiệp (27/12)
Cần linh hoạt về lĩnh vực, quy mô và tỷ trọng đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (27/05)

Dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là dự án Luật) sẽ được trình ra Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Bảy.

Tin nổi bật
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Hội nghị Trung ương 5 sẽ ra nghị quyết về kinh tế tư nhân
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện