Đăng ký   |    English
Trang chủĐiểm nóngTái cấu trúc nền kinh tế
Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam
(02/03/2015)

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.


NỘI DUNG

1. Bối cảnh

2. Cơ cấu đầu tư giai đoạn 2005-2013

2.1 Cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế

2.2. Cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế

3.  Những hạn chế nổi cộm trong cơ cấu, chính sách đầu tư

3.1. Cơ cấu đầu tư hiện tại còn bất hợp lí, tỉ trọng đầu tư nhà nước còn cao trong tổng đầu tư xã hội

3.2. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn nhiều bất cập, kém hiệu quả

3.3. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển

3.4. Bố trí đầu tư còn dàn trải, phân tán

3.5.  Lãng phí, thất thoát trong đầu tư còn lớn

4. Một số đề xuất giải pháp

4.1. Nhóm giải pháp về điều chỉnh cơ cấu đầu tư

4.2. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường kỷ luật thực thi quy hoạch, đảm bảo gắn kết chiến lược với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

4.3. Nhóm giải pháp về tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, minh bạch thông tin, đánh giá và kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước


Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Phân tích mô hình tăng trưởng kinh tế tiếp cận theo không gian/ vùng (17/02/2017)
Thực trạng đóng góp của lao động, vốn con người và khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam (17/02/2017)
Bỏ quên tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước? (20/6) (20/06/2016)
Nhà nước gia trưởng: Sự hồi tưởng hay nhận thức lại về vai trò của nhà nước (30/3) (30/03/2016)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy (02/03/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế (26/02/2015)
Đồng bộ khung pháp lý đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (19/01/2015)
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý - Ưu tiên hàng đầu cho tái cơ cấu hệ thống ngân hàng (16/01/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Các “điểm nghẽn” và giải pháp thúc đẩy (12/01/2015)
Đánh giá về tái cơ cấu nền kinh tế trong năm 2014 (07/01/2015)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện