Đăng ký   |    'vi-vn'
HomeĐiểm nóngKinh tế xanh
Phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua bộ chỉ số tăng trưởng xanh của doanh nghiệp sản xuất (GEI)
(08/24/2017)

Việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh thông qua bộ chỉ số doanh nghiệp xanh là việc làm hết sức có ý nghĩa. Nó không chỉ góp phần thông tin cho nhà quản lý, cho cộng đồng và người tiêu dùng biết về các hành động của doanh nghiệp hướng tưới tăng trưởng xanh, mà còn giúp doanh nghiệp tự thay đổi theo hướng tích cực trước sức ép của truyền thông. Bài báo này sẽ chia sẻ với người đọc phương pháp phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua phần mềm phân hạng doanh nghiệp xanh (GEI).


Nội dung chi tiết xem tại đây:
Related news Send email Print [Back]
 
Chính sách đầu tư xanh để hỗ trợ tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm của Đức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và một số bài học rút ra (05/08/2017)
Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị (02/17/2017)
6 giải pháp cấp bách nâng chất lượng môi trường, đẩy lùi ô nhiễm (08/9) (09/08/2016)
Năng lượng tái tạo và chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam (07/23/2015)
Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam (05/09/2014)
Kế hoạch hành động quốc gia về "Tăng trưởng xanh": Không đổi môi trường lấy kinh tế (04/28/2014)
Sản xuất sạch hơn để nâng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (04/26/2014)
Tăng trưởng xanh: Mục tiêu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa (04/23/2014)
Để có tăng trưởng xanh (03/24/2014)
Tăng trưởng xanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp (03/19/2014)
1 2 3
Tin nổi bật
Lỗ hổng BT (03/11)
Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết nợ xấu (22/6)
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Báo cáo kinh tế vĩ mô quí IV và năm 2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Member login
User name
Password
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Publications