Đăng ký   |    English
Trang chủĐiểm nóngBa đột phá trong chiến lược phát triển
Cải cách các thể chế kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường
(28/01/2015)

Mục đích của báo cáo này nhằm rà soát những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại;và đề nghị về những ưu tiên trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế.


Xem chi tiết

Tác giả: Raymond Mallon

Nguồn: Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam
Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
Những nội dung chính trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta (28/08/2015)
Những cải cách thế chế tạo nên sự khác biệt của năm 2014 (28/01/2015)
Cải cách thể chế kinh tế để đổi mới doanh nghiệp nhà nước (07/01/2015)
Năm 2014 - Cải cách thể chế tạo nên sự khác biệt (05/01/2015)
Ba đột phá thể chế cần có để phát triển doanh nghiệp (06/05/2014)
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và giải pháp (03/03/2014)
Chất lượng thể chế đang ở đâu? (24/02/2014)
Cần những giải pháp đột phá! (21/02/2014)
Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh (23/01/2014)
Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh (23/01/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện