Đăng ký   |    English
Trang chủCác loại hình doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản

CSR không phải chủ đề mới ở Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ thường xuyên phải đối mặt với những yêu cầu báo cáo liên quan đến CSR. Tuy vậy, dường như CSR vẫn chưa thực sự được quan tâm thỏa đáng ở Việt Nam, cả về quan điểm, nội dung và cách thức thực hiện. Phần lớn doanh nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về CSR cũng như vai trò của nó đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình, thậm chí một số còn coi CSR là gánh nặng chi phí.

Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới

Quản lý và giám sát là hai phạm trù khác nhau, nhưng chứa đựng trong nhau, đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau. Quản lý cần có giám sát; giám sát là một trong những nhiệm vụ của quản lý. Giám sát – tức là theo dõi, xem xét, đánh giá xem đối tượng quản lý có thực hiện đúng yêu cầu và đạt được mục tiêu do quản lý đặt ra không. Giám sát cung cấp thông tin phản hồi về đối tượng quản lý, sự tiến triển trong thực hiện mục tiêu quản lý, làm cơ sở cho hoạt động quản lý, để người quản lý ra quyết định hoặc điều chỉnh quyết định.


Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy

Tái cơ cấu DNNN thực chất đã diễn ra trong gần 30 năm qua cùng với quá trình đổi mới kinh tế nhưng được sử dụng với một tên khác là sắp xếp, đổi mới DNNN. Các hình thức sắp xếp, đổi mới DNNN đa dạng bao gồm sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao doanh nghiệp, chuyển giao dự án, cổ phần hoá, giao, bán doanh nghiệp... trong đó cổ phần hoá DNNN là phổ biến và rất được coi trọng.

Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của TĐKTNN cần phải hướng TĐKTNN vào thực hiện 2 vai trò chính của mình là (i) khai thác các lợi thế của TĐKT gồm lợi thế kinh tế nhờ qui mô, nhờ đa dạng hoá, lợi thế độc quyền, lợi thế chuyển giá, và (ii) kinh doanh vì lợi nhuận, hướng vào mục tiêu kinh tế, đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu và các bên có liên quan

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế

Cải cách thể chế kinh tế đối với DNNN vừa là nhân tố ảnh hưởng, vừa là bộ phận cấu thành của tái cơ cấu DNNN. Việc xem xét kết quả và hiệu quả của tái cơ cấu DNNN phải toàn diện, không chỉ là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, mà còn được thể hiện ở mức độ cải cách cơ chế hoạt động đầu tư, tài chính, quản lý, quản trị của DNNN theo nguyên tắc thị trường.

Giám sát tập đoàn tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số giải pháp chính sách cho Việt Nam

Từ cuối năm 2011 đến nay, Việt Nam đã có những nỗ lực nhằm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và chứng khoán, chủ yếu hỗ trợ các hoạt động sáp nhập, mua lại và hợp nhất, tăng thanh khoản và xử lý nợ xấu các ngân hàng thương mại yếu kém; tái cơ cấu các công ty chứng khoán yếu kém. Nhìn chung, những nỗ lực này là đáng ghi nhận, tuy vậy, chúng sẽ khó có hiệu quả trong phát hiện và ngăn chặn các rủi ro của hệ thống tài chính nói chung và các tập đoàn tài chính nói riêng nếu không có những bước cải cách có hệ thống hơn, “trúng đích” hơn.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang chậm tiến độ

Mặc dù đã đạt được một số chuyển biến song nhìn một cách tổng thể, việc sắp xếp và cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2013 (Theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”) đến nay còn chậm, chưa gặt hái nhiều thành công và phía trước vẫn còn nhiều thách thức về các vấn đề hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh, bài toán thoái vốn, quản trị DN, nhất là tính minh bạch của khu vực này.

Lựa chọn cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp mới thành lập

Mặc dù chịu chi phí cao nhưng các doanh nghiệp (DN) mới khởi nghiệp vẫn có xu hướng tài trợ bằng tín dụng thương mại hơn là vay nợ ngân hàng vì sự khác biệt trong chính sách thanh lý giữa những người cho vay. Bài viết làm rõ một số vấn đề cơ bản về các quyết định lựa chọn cấu trúc tài chính ban đầu đối với các DN mới thành lập.

Xu hướng “thanh lọc” rõ nét

Xu hướng “thanh lọc” được thể hiện rõ nét nhất trong năm 2013, khi số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký mới lại tăng cao đạt 76.955, tăng 10,1% so với năm 2012, nhưng tổng số vốn đăng ký chỉ đạt 398.681 tỷ đồng, giảm 14,7% so với 2012 và giảm sâu so với 513.700 tỷ đồng của năm 2011.

Xung đột quyền lợi trong công ty cổ phần Việt Nam: Vấn đề và hướng giải quyết

Trong công ty cổ phần, ngoài các cổ đông là người chủ, còn các nhà quản lý chuyên nghiệp là người đại diện cho họ. Các cổ đông sẽ yêu cầu các nhà quản lý làm sao để gia tăng giá trị của công ty nhưng các nhà quản lý có thể tự rút lui khỏi những công việc nặng nhọc này hoặc có thể thu vén cho cá nhân để làm giàu. Các chi phí đại diện xuất hiện khi : (1) các nhà quản lý không cố gắng thực hiện nhiệm vụ tối đa hóa giá trị công ty; (2) các cổ đông sẽ gánh chịu phí tổn để kiểm soát Hội đồng quản trị (HĐQT) và do đó ảnh hưởng đến công việc của họ. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới xung đột quyền lợi giữa cổ đông với nhà quản lý và giữa nhà quản lý với HĐQT.

Các tin liên quan
 
Đổi mới phương thức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam (26/12/2013)
Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước: Thực trạng và vấn đề (12/12/2013)
Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước và vấn đề phân tách giữa chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước (11/12/2013)
Quan hệ sở hữu và cơ chế đảm bảo quyền sở hữu trong tập đoàn kinh tế nhà nước: Những tồn tại và hướng hoàn thiện (11/12/2013)
Phân công, phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề, nguyên nhân và một số gợi ý đổi mới (11/12/2013)
Mô hình hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore và bài học tham khảo đối với Việt Nam (11/12/2013)
Đổi mới vai trò, vị trí Doanh nghiệp Nhà nước và ngành, lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước (11/12/2013)
Đầu tư và sử dụng vốn nhà nước trong các tập đoàn kinh tế nhà nước - thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật (11/12/2013)
Về định hướng và tiêu chí tái cấu trúc tập đoàn kinh tế Nhà nước (04/12/2013)
Doannh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách (21/05/2012)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
Sẽ áp dụng án lệ trong phá sản doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh
5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện