Đăng ký   |    English
Trang chủCác loại hình doanh nghiệp
Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
(15/10/2010)Nhiều nghiên cứu và thực tế đã chỉ ra rằng chính các Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển và đổi mới kinh tế - xã hội. Sự xuất hiện của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự định nghĩa lại những mảng thị trường hoàn toàn mới, khởi đầu cho những làn sóng sáng tạo - đổi mới không ngừng không chỉ cho quốc gia mà cả thế giới.


MỤC LỤC

 

I.      Nhận thức chung về Doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.    Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.    Cách thức phân loại DNNVV

3. Các ưu điểm và nhược điểm của loại hình DNNVV

4.    Vai trò của các DNNVV

II.        Kinh nghiệm phát triển DNNVV của các nước

1.    Kinh nghiệm phát triển DNNVV của Nhật Bản

2.    Kinh nghiệm phát triển DNNNV của Hàn Quốc

3.    Kinh nghiệm phát triển DNNVV của Đài Loan

III. Phát triển DNNVV  ở Việt Nam

1. Chủ trương và chính sách phát triển DNNNVV

2. Thực trạng phát triển DNNVV ở Việt Nam

3. Xu hướng phát triển DNNVV ở Việt Nam

4.    Một số khuyến nghị nhằm phát triển khu vực DNNVV ở Việt Nam

4.1. Về phía Nhà nước

4.2. Về phía các hiệp hội

4.3. Về phía các DNNVV

Nguồn:
VNEP, tháng 10/2010


Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM (17/02/2017)
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH (17/02/2017)
Một số luận cứ khoa học của việc thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và các mô hình cơ quan, tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại một số quố (05/07/2016)
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (05/07/2016)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản (02/03/2015)
Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới (02/03/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy (02/03/2015)
Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường (02/03/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế (26/02/2015)
Giám sát tập đoàn tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số giải pháp chính sách cho Việt Nam (04/09/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện