Đăng ký   |    English
Trang chủCác loại hình doanh nghiệp
CƠ CẤU LẠI KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
(17/02/2017)

Thực tế cho thấy, mặc dù tư nhân hóa ngày càng mạnh mẽ, DNNN vẫn là thành phần chính trong các ngành lĩnh vực then chốt như tài chính, hạ tầng, chế tạo, năng lượng, khai khoáng. Thậm chí, ngày càng nhiều DNNN xuất hiện trong danh mục các công ty có quy mô nhất, nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường vốn...Xem nội dung chi tiết Tại đây

Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN
Các tin liên quan Gửi email In [Quay lại]
 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH (17/02/2017)
Một số luận cứ khoa học của việc thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và các mô hình cơ quan, tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại một số quố (05/07/2016)
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (05/07/2016)
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản (02/03/2015)
Giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và khuyến nghị đổi mới (02/03/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề và gợi ý giải pháp thúc đẩy (02/03/2015)
Đổi mới quan điểm về vai trò và hiệu quả của tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường (02/03/2015)
Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế (26/02/2015)
Giám sát tập đoàn tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số giải pháp chính sách cho Việt Nam (04/09/2014)
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang chậm tiến độ (18/03/2014)
1 2 3 Trang sau » Trang cuối »
Tin nổi bật
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương: Chưa đảm bảo tính minh bạch
Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2017 (20/10)
Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng
Liên kết
Thông tin dịch vụ
THÔNG BÁO
Thành viên đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Ấn phẩm của viện